Als het niet spelenderwijs gaat...

De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en hun motoriek spelenderwijs, maar bij sommige kinderen duurt dit langer of wijkt het af van de gebruikelijke ontwikkeling.


Hierbij kan Kinderfysiotherapiepraktijk De Groeisprong het kind en zijn ouders ondersteunen. Door het geven van adviezen, oefeningen en het trainen van vaardigheden, kan het kind weer een Groeisprong maken.